Now showing items 1-3 of 2

    intercepción de precipitación; precipitación de copas; escorrentía de fuste; hidrología forestal; Vochysia ferruginea; Vochysia guatemalensis; Costa Rica (2)
    rainfall interception; throughfall; stemflow; forest hydrology; Vochysia ferruginea; Vochysia guatemalensis; Costa Rica; (2)
    ||| (1)