Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1subject_keyword:Plasma2009.10%0.00
2subject_keyword:TECHNOLOGY1888.55%0.00
3author_keyword:Asenjo, J.1878.51%0.00
4author_keyword:Vargas-Blanco, Iván1768.01%0.00
5author_keyword:Mora-Meléndez, Jaime1757.96%0.00
6author_keyword:Otárola-Zúñiga, Carlos1617.32%0.00
7subject_keyword:Magnetismo1617.32%0.00
8subject_keyword:Bobinas1587.19%0.00
9author_keyword:Zamora-Picado, Esteban1386.28%0.00
10dateIssued_keyword:20151376.23%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
2198100.00%0.00